top of page
Image by Daiga Ellaby

Terms & Conditions

Privacybeleid van Nathalie Amorette

Ingangsdatum: 11 december 2023

 1. Invoering

  • Welkom bij Nathalie Amorette. Dit privacybeleid schetst onze praktijken met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van persoonlijke informatie.

 2. Informatie verzameling

  • Wij verzamelen persoonlijke gegevens wanneer u zich registreert, onze diensten gebruikt of met ons communiceert. Dit kan omvatten, maar is niet beperkt tot, uw naam, contactgegevens, betalingsinformatie en voorkeuren.

 3. Gebruik van informatie

  • Uw gegevens worden gebruikt om onze diensten te leveren en te verbeteren, transacties te verwerken, met u te communiceren en te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

 4. Dataveiligheid

  • We maken gebruik van robuuste beveiligingsmaatregelen om uw gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, wijziging, openbaarmaking of vernietiging.

 5. Informatie delen

  • Wij verkopen, verhandelen of dragen uw persoonlijke gegevens niet op andere wijze over aan externe partijen, behalve indien nodig om de dienst te verlenen, aan de wet te voldoen of onze rechten te beschermen.

 6. Jou rechten

  • U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen, met inachtneming van bepaalde beperkingen.

 7. Wijzigingen in het privacybeleid

  • Wij behouden ons het recht voor om dit beleid te wijzigen. Eventuele wijzigingen zullen op deze pagina worden geplaatst.

Algemene voorwaarden

 • Acceptatie van voorwaarden

  • Door gebruik te maken van onze diensten gaat u akkoord met deze algemene voorwaarden.

 • Geschiktheid

  • Om gebruik te maken van onze diensten moet u minimaal 18 jaar oud zijn.

 • Dienstbeschrijving

  • Wij bieden luxe gezelschapsdiensten. Specifieke details van de dienstverlening worden vastgelegd in individuele overeenkomsten.

 • Gebruikersgedrag

  • Van gebruikers wordt verwacht dat zij zich wettig en respectvol gedragen. Ongepast gedrag kan leiden tot beëindiging van de dienstverlening.

 • Betalingen en terugbetalingen

  • Betalingen zijn verschuldigd zoals gespecificeerd in de serviceovereenkomst. Op restituties is ons restitutiebeleid van toepassing, zoals uiteengezet in de serviceovereenkomst.

 • Beperking van aansprakelijkheid

  • Onze aansprakelijkheid is beperkt tot de maximale omvang die door de wet is toegestaan. Wij zijn niet aansprakelijk voor indirecte, incidentele of gevolgschade.

 • Geschillenbeslechting

  • Eventuele geschillen die voortvloeien uit het gebruik van onze diensten zullen worden opgelost door middel van arbitrage, met inachtneming van de toepasselijke wetgeving.

 • Toepasselijk recht

  • Op deze voorwaarden is de wetgeving van het rechtsgebied waarin wij actief zijn van toepassing.

 • Wijzigingen in Algemene Voorwaarden

  • Wij behouden ons het recht voor om deze voorwaarden te wijzigen. Voortgezet gebruik van de dienst betekent aanvaarding van de nieuwe voorwaarden.

bottom of page